Om Nakskov Handel & Erhverv

Nakskov Handel & Erhverv er efterhånden en gammel forening, idet den blev stiftet som Nakskov Handelsstandsforening den 23. november 1877. Trods den høje alder har aktivitetsniveauet i foreningen dog aldrig været højere end nu.

Foreningen skiftede ved generalforsamlingen i 2007 navn fra Nakskov Handelsstandsforening til det nuværende navn, som i højere grad signalerer intentionen om at arbejde aktivt for hele erhvervslivet på Vestlolland.

Foreningens formål er bl.a. at virke fremmende for handelen, såvel i almindelighed som i særdeleshed, i Nakskov og på Vestlolland.

Derudover er det foreningens opgave at støtte erhvervslivet og industrien i området ved at yde erhvervsmæssig bistand til iværksættere samt eksisterende og tilflyttende industrivirksomheder.

En arbejdsopgave, som ligger Nakskov Handel & Erhverv meget på sinde er at skabe forhold på Vestlolland, der tiltrækker den arbejdskraft, som det lokale erhvervsliv efterspørger. Ligeledes er det en vigtig opgave over for den øvrige del af Danmark at markedsføre Nakskov og Vestlolland som et godt sted at starte virksomhed eller bosætte sig.

Nakskov Handel & Erhvervs indsats har givet mange gode og positive resultater, både for vore kunder og de mange turister, der hvert år besøger Vestlolland. Vi kan bl.a. nævne fælles udsmykning i byen både til sommer og til jul, samt slagkraftig markedsføring af byen og af foreningens medlemmer.

Det er naturligt, at de fleste af vore medlemmer findes blandt handelslivet i Nakskov, idet det foreningen oprindeligt har sit udspring her. Vi har dog den store fornøjelse at opleve, at mange liberale erhvervsdrivende har meldt sig ind i foreningen, samt at områdets industrivirksomheder også kan se fordelene i at blive en del af Nakskov Handel & Erhverv.

Der skal derfor ikke herske tvivl om, at vi er – og fortsat vil være Lollands handelsby nr. 1.

Du er mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen for oplysninger vedr. medlemsfordele, kontingent mm.

Nakskov Handel & Erhvervs vedtægter.