Medlemskab i Nakskov Handel og Erhverv

Omsætningen vil stige
Gavekortet til Nakskovs mange butikker er en populær gave. Det kan kun anvendes i butikker, der er medlem af Nakskov Handel og Erhverv og som aktivt har valgt at være med i gavekortsordningen. De fleste af Nakskov Handel & Erhvervs detail medlemmer er med i gavekortordningen og årligt omsætter vi gavekort for ca. 1,8 mio. kroner og tallet siger år for år. Langt størstedelen af de butikker, der er en del af gavekortordningen, har en omsætning, der langt overstiger deres medlemskontingent i Nakskov Handel og Erhverv.

Din virksomhed bliver mere synlig
Vi synliggøre vores medlemmer og aktiviteter på Nakskov Handel og Erhvervs hjemmeside og so­ciale medier som Facebook. Du får en profilside på vores hjemmesiden, der linker op dit din egen hjemmeside og sociale medier. Vi bruger for så vidt muligt vores medlemmer til forskellige arrangementer og større events. Kald det noget-for-noget. Vi kalder det naturligt!

Alle medlemmer  får et klistermærke til butiksvinduet, der vi­ser, at du er en af dem, der bakker op om byens liv og handel.

Dit rækkevidde bliver større
Nakskov Handel og Erhverv skaber liv i byen via en lang række arrangementer og events.
Det er bl.a. medlemmernes kontingent, der gør det muligt at lave arrangementer og underholdning. Jo flere medlemmer vi er, jo flere og større arrangementer kan vi lave til gavn for hele byen.

Vi bestræber os på at lave arrangementer der tiltrækker masser af mennesker, giver liv i byen og omsætning til by­ens butikker og erhverv. Nakskov Handel og Erhverv står blandt andet bag arrangementer som Food Market, Aftenåbninger, Fastelavn, Sommerunderholdning hver lørdag, Skt. Hans, Black Friday og juleunderholdning og julebelysning. 

Vi sørger for en fælles markedsføring til gavn for vores medlemmer. Vi markedsfører alle akti­viteter og events, åbningstider og gavekort.

Netværk
Som medlem af Nakskov Handel og Erhverv er du altid inviteret til den årlige generalforsamling. Derudover afholder vi fyraftensmøder fordelt over hele året, hvor alle medlemmer inviteres til inspirerende foredrag eller uformelt hygge. Det giver samhørighed og mulighed for sparring med de øvrige medlemmer, og åbner for muligheden for anderledes samarbejder og fælles nye tiltag.

Sammen er vi stærkere
Nakskov Handel & Erhverv  er i tæt dialog og samarbejde med Lolland Kommune, Nakskov2030, Business Lolland-Falster, Campus, CELF og foreningslivet. Jo flere medlemmer vi er i Nakskov Handel & Erhverv, jo stærkere er vores stemme f.eks. når der snakkes byudvikling, lokalplaner og udviklingsprojekter.

Bliv medlem

Kontingent

Kategori 0: Virksomhed med 1 ansat (enkeltmandsvirksomhed)
Kategori 1: Virksomheder med op til 2 ansatte
Kategori 2: Virksomheder med op til 5 ansatte
Kategori 3: Virksomheder med op til 10 ansatte
Kategori 4: Virksomheder med over 10 ansatte

Dette gælder fuldtidsansatte inkl. elever og deltidsansatte tæller for en halv ansat uanset timer.

Zone opdeling
Zone 1:
Inden for bykernen (den centrale bykerne afgrænses af Nørre vold, Jernbanegade, Perlesikkergade og Rødbyvej.
Zone 2: Uden for bykernen (Uden for den centrale bykerne, er på den anden side af denne afgrænsning. Er der tvivl om virksomhedens placering, afgør  bestyrelsen, hvor virksomheden skal placeres)

Kontingentstruktur og satser:

Detail

Zone 1
Zone 2
Kategori 0
1.000 kr.
1.000 kr.
Kategori 1
2.875 kr.
2.450 kr.
Kategori 2
4.325 kr.
3.075 kr.
Kategori 3
5.750 kr.
4.325 kr.
Kategori 4
8.025 kr.
5.750 kr.

Erhverv

Zone 1
Zone 2
Kategori 0
1.000 kr.
1.000 kr.
Kategori 1
2.050 kr.
1.425 kr.
Kategori 2
2.675 kr.
1.850 kr.
Kategori 3
3.275 kr.
2.675 kr.
Kategori 4
4.325 kr.
3.700 kr.
Privatperson
1.000 kr. pr. år

Priserne for erhverv og detail er pr. halvår.