Medlemskab i Nakskov Handel og Erhverv

Sammen er vi stærkere


Nakskov Handel & Erhverv arbejder for at:


  • Nakskov og omegn er et godt sted at drive erhverv.
  • udvikle et attraktivt og spændende handelsliv.
  • skabe events og aktiviteter   
  • skabe netværk for erhvervsdrivende af alle brancher
  • borgerne er stolte af byen og hele lokalområdet
  • skabe synlighed for alle medlemsvirksomhederne
  • bidrage til at der skabes attraktive attraktioner
  • tiltrække turister og de får positive oplevelser
  • gøre Nakskov og Vestlolland kendt for noget godt

 Det overordnede mål med alle punkterne er, at Nakskov og omegn er et sted, hvor
folk gerne vil bo, et sted der vil tiltrække folk med de rette kompetencer til
at understøtte udviklingen i alle brancher. Vi skal have flere indbyggere og
turister, vi skal transformere city til at være en turist- og oplevelsesby der
er attraktiv nu og i fremtiden

Bliv medlem

Her er link til indmelding Indmeldelse

Kontingent

Kategori 0: Virksomhed med 1 ansat (enkeltmandsvirksomhed)
Kategori 1: Virksomheder med op til 2 ansatte
Kategori 2: Virksomheder med op til 5 ansatte
Kategori 3: Virksomheder med op til 10 ansatte
Kategori 4: Virksomheder med over 10 ansatte

Dette gælder fuldtidsansatte inkl. elever og deltidsansatte tæller for en halv ansat uanset timer.

Zone opdeling
Zone 1:
Inden for bykernen (den centrale bykerne afgrænses af Nørre vold, Jernbanegade, Perlesikkergade og Rødbyvej.
Zone 2: Uden for bykernen (Uden for den centrale bykerne, er på den anden side af denne afgrænsning. Er der tvivl om virksomhedens placering, afgør  bestyrelsen, hvor virksomheden skal placeres)

Kontingentstruktur og satser:

Detail

Zone 1
Zone 2
Kategori 0
1.000 kr.
1.000 kr.
Kategori 1
2.875 kr.
2.450 kr.
Kategori 2
4.325 kr.
3.075 kr.
Kategori 3
5.750 kr.
4.325 kr.
Kategori 4
8.025 kr.
5.750 kr.

Erhverv

Zone 1
Zone 2
Kategori 0
1.000 kr.
1.000 kr.
Kategori 1
2.050 kr.
1.425 kr.
Kategori 2
2.675 kr.
1.850 kr.
Kategori 3
3.275 kr.
2.675 kr.
Kategori 4
4.325 kr.
3.700 kr.
Privatperson
1.000 kr. pr. år

Priserne for erhverv og detail er pr. halvår.

Tilføj din overskrift her